# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
681 library_books Nabavka polovnog traktora sa priključcima account_balance Zaštićeni pejzaž "Konjuh" Banovići 27. nov 2018 1 0 business 10.256 KM 0 KM
682 library_books Nabavka polovnog višenamjenskog vozila account_balance Komunalac Kladanj 25. dec 2018 1 0 business 50.000 KM 0 KM
683 library_books Nabavka pratećeg vatrogasnog vozila - autocisterne account_balance Gradski organ uprave grada Bihaća 20. jun 2019 1 0 business 115.385 KM 0 KM
684 library_books Nabavka prevozne opreme - minibus account_balance Osnovna škola Gornje Prekounje Ripač 22. okt 2018 1 0 business 25.640 KM 0 KM
685 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 12. jul 2018 1 0 business Brčko-gas Brčko 41.025 KM 0 KM
686 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Predsjednik Republike Srpske 25. mar 2019 1 0 business Brčko-gas Brčko 56.000 KM 0 KM
687 library_books Nabavka putničkih motornih vozila 2019 account_balance Bosanskopodrinjske šume Goražde 22. feb 2019 1 0 business 32.500 KM 0 KM
688 error Nabavka putničkog automobila account_balance Osnovni sud u Kozarskoj Dubici 3. dec 2018 1 0 business 21.600 KM 0 KM
689 library_books Nabavka putničkog automobila account_balance Radio televizija Unsko-sanskog kantona 6. jun 2019 1 0 business 17.100 KM 0 KM
690 library_books Nabavka putničkog motornog višenamjenskog vozila account_balance Vodovod i kanalizacija Srebrenik 26. okt 2018 1 0 business 12.000 KM 0 KM
691 error Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Velika Kladuša 3. dec 2018 1 0 business 23.000 KM 0 KM
692 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Javni prijevoz Prozor-Rama 24. maj 2019 1 0 business 30.000 KM 0 KM
693 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja "Mladen Stojanović" Laktaši 16. jan 2019 1 0 business 35.000 KM 0 KM
694 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Agencija za bankarstvo Federacije 23. jul 2018 1 0 business 148.000 KM 0 KM
695 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Gradski radio Istočno Sarajevo 24. dec 2018 1 0 business 23.100 KM 0 KM
696 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH 25. okt 2018 1 0 business 42.735 KM 0 KM
697 error Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Unsko sanskog kantona 5. dec 2018 1 0 business 26.000 KM 0 KM
698 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Opština Jablanica 11. dec 2018 1 0 business 46.153 KM 0 KM
699 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa Republike Srpske 10. aug 2018 1 0 business 25.641 KM 0 KM
700 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Dom zdravlja Bosanska Krupa 8. maj 2019 1 0 business 30.000 KM 0 KM