# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
581 error Konkurentski zahtjev za dostavu ponuda za nabavku roba - prevozna oprema putničko motorno vozilo za potrebe Kantonalnog tužilaštva USK Bihać account_balance Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona 3. aug 2018 1 0 business 34.188 KM 0 KM
582 library_books Konkurentski zahtjev za nabavku rabljenog - korištenog teretnog vozila account_balance Čistoća i zelenilo Jajce 22. apr 2019 1 0 business 22.000 KM 0 KM
583 library_books Kupovina 1 motornog vozila putem finansijskog leasinga za potrebe Vlade BPK Goražde account_balance Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 1. okt 2019 1 0 business 67.000 KM 0 KM
584 library_books Kupovina polovnog specijalnog višenamjenskog komunalnog vozila account_balance Šćona Fojnica 27. nov 2018 1 0 business 100.000 KM 0 KM
585 library_books Kupovina polovnog/rabljenog motornog vozila account_balance Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanske županije 16. feb 2018 1 0 business 9.400 KM 0 KM
586 library_books Kupovina putničkog vozila za potrebe Općine Stari Grad Sarajevo account_balance Opština Stari Grad Sarajevo 8. feb 2019 1 0 business 19.000 KM 0 KM
587 library_books Lot 2078 Putničko vozilo account_balance GRAS Sarajevo 16. apr 2019 1 0 business 20.000 KM 0 KM
588 error Mali kamion sa produženom kabinom account_balance Hidroelektrane na Drini Višegrad 30. jan 2019 1 0 business 65.000 KM 0 KM
589 library_books Motorno putničko vozilo account_balance Opština Han Pijesak 15. jan 2019 1 0 business 28.632 KM 0 KM
590 library_books Nabaka roba, tri putnička vozila putem finansijskog leasinga account_balance Olimpijski centar Jahorina 27. feb 2019 3 0 business 140.000 KM 0 KM
591 error Nabava kamiona - kipera za potrebe CZ account_balance Grad Mostar 16. okt 2018 1 0 business 190.000 KM 0 KM
592 error Nabava motornog vozila account_balance Vlada Srednjobosanskog kantona - Ured za javne nabave 19. okt 2018 1 0 business 17.094 KM 0 KM
593 library_books Nabava motornog vozila (kombi) za potrebe PVP-a account_balance Grad Mostar 27. nov 2018 1 0 business 50.000 KM 0 KM
594 library_books Nabava motornog vozila za održavanje javnih površina account_balance Općina Odžak 30. maj 2019 1 0 business 41.000 KM 0 KM
595 library_books Nabava novih motornih vozila account_balance Hercegbosanske šume Kupres 10. jul 2018 7 0 business 385.000 KM 0 KM
596 library_books Nabava novih motornih vozila account_balance Hercegbosanske šume Kupres 6. jul 2018 1 0 business Guma M Mostar 180.000 KM 0 KM
597 library_books Nabava putničkih automobila account_balance Grad Široki Brijeg 19. jun 2018 1 0 business 40.000 KM 0 KM
598 library_books Nabava putničkog automobila account_balance Opština Livno 23. nov 2018 1 0 business 48.000 KM 0 KM
599 library_books Nabava putničkog automobila account_balance Vlada Srednjobosanskog kantona - Ured za javne nabave 16. aug 2018 1 0 business 30.000 KM 0 KM
600 library_books Nabava putničkog motornog automobila account_balance Sveučilište u Mostaru 5. nov 2018 1 0 business 31.750 KM 0 KM