# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Hercegbosanske šume Kupres 4. jun 2021 7 2 business Lada auto Banja Luka, GUMA M 222.000 KM 221.595 KM
2 library_books Nabavka terenskog motornog vozila account_balance Hercegbosanske šume Kupres 19. jul 2021 1 0 business Jokanović d.o.o. 13.000 KM 13.000 KM
3 library_books Nabava terenskih motornih vozila za kretanje po šumskim putovima account_balance Hercegbosanske šume Kupres 9. nov 2021 6 0 business 175.000 KM 0 KM