# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books „Nabavka motornog vozila za potrebe organa uprave općine Kladanj“ account_balance Općina Kladanj 8. dec 2021 1 0 business 36.325 KM 0 KM