# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka polovnog specijalnog vozila autopodizača account_balance Komus Bileća 12. apr 2021 1 0 business Tocak d.o.o. 12.000 KM 12.000 KM