# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka polovnog teretnog vozila- cisterna account_balance JKUP "Čistoća" Bugojno 5. aug 2021 1 0 business Auto Lijanovići Mostar 49.800 KM 49.800 KM
2 library_books Nabavka korištenog teretnog motornog vozila- kombi account_balance JKUP "Čistoća" Bugojno 30. nov 2021 1 0 business 15.000 KM 0 KM