# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka roba- rabljenih motornih vozila i mehanizacije za potrebe J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac account_balance Rad Lukavac 26. nov 2021 2 4 business SV Company Laktaši 130.000 KM 129.700 KM
2 library_books Nabavka roba- specijalnog rabljenog vozila sa novom cisternom za pranje ulica I prevoz vode za potrebe J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac account_balance Rad Lukavac 16. jun 2021 1 2 business SV Company Laktaši 80.000 KM 80.000 KM
3 library_books Nabavka rabljenog specijalnog komunalnog vozila za odvoz otpada sa nadogradnjom zapremine 16-18 m3 account_balance Rad Lukavac 16. aug 2021 1 1 business Steel Zenica 60.000 KM 53.100 KM
4 library_books Nabavka roba- rabljenih motornih vozila i mehanizacije za potrebe J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac account_balance Rad Lukavac 26. nov 2021 3 0 business SV Company Laktaši 76.000 KM 0 KM
5 library_books Nabavka roba- rabljenog teretnog motornog vozila i mehanizacije za potrebe J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac account_balance Rad Lukavac 29. dec 2021 1 1 business 50.000 KM 0 KM
6 library_books Nabavka roba-rabljenog teretnog motornog vozila i mehanizacije za potrebe J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac account_balance Rad Lukavac 29. dec 2021 1 0 business 30.000 KM 0 KM
7 library_books Ponovni postupak - Nabavka roba- rabljenog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz smeća sa nadogradnjom zapremine 16-18 m3 za potrebe J.P. "RAD" d.o.o. Lukavac account_balance Rad Lukavac 5. jan 2022 1 0 business 60.000 KM 0 KM
8 library_books Ponovni postupak Nabavka roba- Rabljenog specijalnog komunalnog vozila za sakupljanje i odvoz smeća sa nadogradnjom zapremine 16-18m3 account_balance Rad Lukavac 22. nov 2021 1 0 business 60.000 KM 0 KM