# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka polovnih putničkih vozila sa 5 vrata i polovnih teretnih veozila sa 5 vrata account_balance Elektrodistribucija Pale 9. apr 2021 4 2 business Sistemi Toi Banja Luka 68.000 KM 68.000 KM
2 library_books Nabavka polovnog teretnog vozila account_balance Elektrodistribucija Pale 20. sep 2021 1 1 business Delfaz prom Tuzla 21.000 KM 21.000 KM