# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka kombi motornog vozila account_balance Općina Jajce 20. okt 2021 1 1 business CM - Cozmetic market Vitez 60.000 KM 67.606 KM