# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka kupovine vozila account_balance Stomatološki fakultet sa klinikama Univerziteta u Sarajevu 12. nov 2018 1 1 business Porsche BH Sarajevo 60.000 KM 57.739 KM