# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka specijalnog komunalnog vozila za prikupljanje i odvoz selektiranog otpada account_balance "Komunalac" Busovača 3. mar 2021 1 1 business ARG Banja Luka 56.000 KM 55.490 KM
2 library_books Nabavka rabljenog/korištenog teretnog motornog vozila (Zatvoreni furgon) account_balance "Komunalac" Busovača 27. apr 2021 1 1 business Mediamarket Sarajevo 11.500 KM 11.500 KM