# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka dva rabljena specijalna vozila (autosmećara) account_balance Komunalac Gradačac 7. aug 2018 2 1 business Thome Bormann Prum-Dausfeld 300.000 KM 231.765 KM
2 library_books nabavka rabljenih motornih vozila, putničkih/privrednih u toku 2018. godine account_balance Komunalac Gradačac 8. jan 2019 2 0 business 50.000 KM 0 KM