# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka polovnog putničkog motornog vozila account_balance Muzej Republike Srpske Banja Luka 1. mar 2021 1 0 business "Auto Economic" Pilipović Damjan S.P. Banja Luka 23.500 KM 23.450 KM