# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka rabljenih vozila za potrebe Javne ustanove account_balance Komunalno stambeni fond Cazin 13. sep 2021 2 0 business 25.641 KM 0 KM