# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ured za reviziju institucija u Federaciji 11. jun 2021 1 1 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 59.000 KM 58.999 KM
2 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ured za reviziju institucija u Federaciji 12. apr 2021 1 0 business 59.000 KM 0 KM