# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ured za reviziju institucija u Federaciji 24. mar 2020 1 0 business 64.000 KM 0 KM
2 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ured za reviziju institucija u Federaciji 24. feb 2020 1 0 business 64.000 KM 0 KM