# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Tužilaštvo BiH 26. okt 2018 1 0 business 18.709 KM 0 KM
2 library_books Novo putničko motorno vozilo account_balance Tužilaštvo BiH 19. nov 2018 1 0 business 18.709 KM 0 KM