# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka novog putničkog motornog vozila account_balance Vodovod Mostar 30. jan 2020 1 0 business 49.999 KM 0 KM