# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka službenog putničkog automobila account_balance Agencija za javne nabavke BiH 29. maj 2018 1 0 business Porsche BH Sarajevo 40.341 KM 40.333 KM