# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka specijalnog vozila za odvoz smeća account_balance 9. septembar Srebrenik 22. jan 2021 1 0 business Delvir Prom Tuzla 30.000 KM 29.800 KM
2 library_books Javna nabavka Teretnog vozila putar-kiper sa zatvorenim sandukom account_balance Komunalno Pale 26. apr 2021 1 0 business Delvir Prom Tuzla 30.000 KM 23.000 KM
3 library_books Nabavka polovnog teretnog vozila account_balance Vodovod Prnjavor 1. apr 2021 1 0 business Delvir Prom Tuzla 17.000 KM 17.000 KM