# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Javna nabavka minibusa sa 20+1 brojem sjedećih mjesta putem finansijskog lizinga account_balance Olimpijski centar Jahorina 3. jun 2021 1 2 business Sejari Sarajevo 112.500 KM 111.108 KM
2 library_books Nabavka minibusa za prijevoz korisnika Centra "Duga" Novi Travnik account_balance Duga Novi Travnik 12. jul 2021 1 2 business Sejari Sarajevo 102.564 KM 102.564 KM