# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 error Nabavka policijskih automobila account_balance Sudska policija Federacije 30. apr 2018 2 2 business Blok Sarajevo, Triab Sarajevo 67.500 KM 67.500 KM
2 library_books Nabavka novog vozila hitne pomoći za potrebe JZU „Dom zdravlja Rogatica“ account_balance Opština Rogatica 11. apr 2018 1 1 business Blok Sarajevo 68.000 KM 66.500 KM
3 library_books Nabavka novog sanitetskog vozila account_balance Opština Rogatica 22. jan 2018 1 1 business Blok Sarajevo 68.000 KM 63.500 KM
4 library_books Nabavka motornih vozila za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo 5. jul 2018 3 4 business Blok Sarajevo 76.800 KM 63.285 KM
5 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Obavještajno-sigurnosna agencija BiH 10. aug 2018 2 2 business Blok Sarajevo 52.130 KM 52.130 KM
6 library_books Otvoreni postupak javne nabave službenog putničkog motornog vozila srednje klase account_balance Ministarstvo pravde BiH 19. nov 2018 1 1 business Blok Sarajevo 42.735 KM 42.649 KM
7 library_books Nabavka transportnog kombi vozila account_balance Dom zdravlja Kantona Sarajevo 15. maj 2018 1 1 business Blok Sarajevo 36.000 KM 35.900 KM
8 error Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo 12. jun 2018 1 0 business Blok Sarajevo 30.000 KM 30.000 KM