# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka novih službenih motornih vozila account_balance Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona 9. aug 2021 4 1 business Una auto Bihać 167.400 KM 158.974 KM
2 library_books Nabavka dva putnička motorna vozila account_balance Vlada Unsko-sanskog kantona 8. dec 2021 2 2 business Una auto Bihać 85.000 KM 84.900 KM
3 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona 21. jun 2021 1 1 business Una auto Bihać 40.000 KM 39.950 KM
4 library_books Nabavka Putničkog motornog vozila account_balance Općina Velika Kladuša 25. aug 2021 1 0 business Una auto Bihać 25.000 KM 25.000 KM
5 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Dom zdravlja Bosanska Krupa 17. mar 2021 1 0 business Una auto Bihać 18.300 KM 18.290 KM