arrow_downward Tražene specifikacije

Polovno specijalno vozilo – autopodizač za transport kontejnera 5-7

Tehničke karakteristike osnovnog vozila:
- Ukupna dopuštena masa: 18t
- Motor: diesel, snaga od 150 do 250kW, minimalno Euro 4
- Mjenjač: višestepeni
- Izvod iz mjenjača za pogon hidraulike nadogradnje
- Dopuštena opterećenja po osovinama u skladu sa zakonskim normativima u BiH
- Rezervni točak montiran na karoseriju vozila
- Hidraulični upravljač podesiv po visini i nagibu
- Elektronski kočni simbol sa ABS
- Disk kočnice na svim osovinama
- Kabina sa 1+2 sjedišta, vozačko sjedište sa vazdušnim ublaživačem oscilacija
- Centralno zaključavanje kabine vozila
- Klima uređaj
- Rotirajuća svjetla na krovo kabine, dva komada
- Trougao upozorenja, prva pomoć (u važećem roku upotrebe i sa odobrenjem za upotrebu u BiH) i sigurnosna lampa
- Dizaliza za zamjenu točkova, minimalno 10t
- Crijevo za pumpanje guma minimalno 20 m sa manometrom
- Uputstvo za upotrebu na jenom od službeni jezika u BiH

Tehničke karakteristike nadogradnje
- Ruke nadogradnje za prihvat kontejnera bez poprečnog nosača, teleskopsko izvlačenje
- Nosivost nadogradnje maksimalno 9300 kg
- Dužina krakova s teleskopima maksimalno 3910 mm
- Podizna masa s zemlje na kraku do 3910 mm je minimalno 7000 kg
- Hidraulična instalacija komplet
- Upravljanje nadogradnjom je iz kabine i sa strane vozila
- Teleskopski zadnji stabilizatori mogu biti sa pojedinačnim ili zajedničkim upravljanjem
- Dvije kuke za prihvat kontejnera, hidraulični upravljane
- Podesivi čelični lanci (4 kom) za prihvat kontejnera
- Zadnja svjetla sa zaštitom od mehaničkog udara
- Uputstvo za rukovanje na jednom od službenih jezika u BiH
- Stest za nadogranju mora biti u skladu sa zakonskim normativima u BiH
Polovno specijalno vozilo – autosmećar (maksimalno 7) za prikupljanje otpada

Tehničke karakteristike osnovnog vozila:
- Najveća dopuštena masa vozila je minimalno 7 t
- Motor diesel, snaga od 100 do 150 kW, Euro 5
- Mjenjač višestepeni
- Izvod snage iz mijenjača za pogon hidraulične pumpe nadogradnje
- Dopušteno opterećenje prednje i zadnje osovine mora biti u skladu sa zakonskim normativima u BiH
- Kočni sistem sa ABS-om
- Kabina sa jednim redom sjedišta. 1+2
- Hidraulični servo volan
- Klima uređaj
- Osnovni alat, dizalica, trougao upozorenja, prva pomoć (u važećem roku upotrebe i sa odobrenjem za upotrebu u BiH)
- Uputstvo za upotrebu na jednom od službenih jezika u BiH

Tehničke karakteristike nadogradnje:
- Kapacitet sanduka 6 – 7
- Omjer sabijanja smeća minimalno 1:4
- Hidraulična ploča za sabijanje smeća
- Rotaciono svjetlo na zadnjem dijelu nadogranje i svjetlo za noćni rad
- Sigurnosni prekidač za nasilni prekid rada nadogradnje
- Na zadnjem dijelu nadogradnje nogostupi za operatere (lijevo i desno)
- Automat za dizanje kanti i kontejnera od 80 – 1100 litara
- Uputstvo za upotrebu na jednom od služenih jezika u BiH
- Atest za nadogranju mora biti u skladu sa zakonskim normativima u BiH
Polovno specijalno vozilo

Tehničke karakteristike osnovnog vozila:
- Ukupna dopuštena masa: 18t - tolerancija ukupne dopuštene mase +/- 5%;
- Motor: diesel, snaga od 150 do 250kW, minimalno Euro 4
- Mjenjač: višestepeni
- Izvod iz mjenjača za pogon hidraulike nadogradnje
- Dopuštena opterećenja po osovinama u skladu sa zakonskim normativima u BiH
- Rezervni točak montiran na karoseriju vozila
- Hidraulični upravljač podesiv po visini i nagibu
- Elektronski kočni simbol sa ABS
- Disk kočnice na svim osovinama
- Kabina sa 1+2 sjedišta, vozačko sjedište sa vazdušnim ublaživačem oscilacija
- Centralno zaključavanje kabine vozila
- Klima uređaj
- Rotirajuća svjetla na krovo kabine, dva komada
- Trougao upozorenja, prva pomoć (u važećem roku upotrebe i sa odobrenjem za upotrebu u BiH) i sigurnosna lampa
- Dizaliza za zamjenu točkova, minimalno 10t
- Crijevo za pumpanje guma minimalno 20 m sa manometrom
- Uputstvo za upotrebu na jenom od službeni jezika u BiH

Tehničke karakteristike nadogradnje
- Ruke nadogradnje za prihvat kontejnera bez poprečnog nosača, teleskopsko izvlačenje
- Nosivost nadogradnje maksimalno 9300 kg
- Dužina krakova s teleskopima maksimalno 3910 mm
- Podizna masa s zemlje na kraku do 3910 mm je minimalno 7000 kg
- Hidraulična instalacija komplet
- Upravljanje nadogradnjom je iz kabine i sa strane vozila
- Teleskopski zadnji stabilizatori mogu biti sa pojedinačnim ili zajedničkim upravljanjem
- Dvije kuke za prihvat kontejnera, hidraulični upravljane
- Podesivi čelični lanci (4 kom) za prihvat kontejnera
- Zadnja svjetla sa zaštitom od mehaničkog udara
- Uputstvo za rukovanje na jednom od službenih jezika u BiH
- Stest za nadogranju mora biti u skladu sa zakonskim normativima u BiH
Polovno vozilo sa duplom kabinom i tovarnim prostorom, do 3m, 5 t

Tehničke karakteristike osnovnog vozila:
- najveća dopuštena masa vozila je maksimalno 3, 5 t
- motor dizel, snage 90 do 130 kW, Euro 5
- mjenjač višesteeni
- Podmetači za točkove, 2 komada
- rezervni točak montiran na karoseriju vozila
- kočni sistem sa ABS-om
- kabina sa 4 vrata, dva reda sjedišta ( zadnja klupa sa 4 sjedišta), 1+6
- centralno zaključavanje kabine
- hidraulički servo volan
- kuka za vuču priključnog vozila
- električna instalacija za priključno vozilo
- klima uređaj
- osnovni alati, dizalica, trougao upozorenja, prva pomoć ( u važećem roku upotrebe i sa odobrenjem za upotrebu u BiH), tabala za vangabaritne terete – 1 komad
- prednje rotirajuće svjetlo – žuto
- upustvo za upotrebu na jednom od službenih jezika u BiH

Tehničke karakteristike nadogradnje:
- dimenzije sanduka maksimalno ( 2700 - 3000) x 2100 x400 mm
- stanice od aluminijumskih profila
- prednja stranica povišena ( zaštita kabine osnovnog vozila od tereta )
- alke za vezanje tereta
- sanduk za alat
- atest za nadogradnju mora biti u skladu sa zakonskim noramativima u BiH

Polovno vozilo sa duplom kabinom i tovarnim prostorom, do 3m, 5 t

Tehničke karakteristike osnovnog vozila:
- najveća dopuštena masa vozila je maksimalno 3, 5 t
- motor dizel, snage 90 do 130 kW, Euro 5
- mjenjač višestepeni
- Podmetači za točkove, 2 komada
- rezervni točak montiran na karoseriju vozila
- kočni sistem sa ABS-om
- kabina sa 4 vrata, dva reda sjedišta ( zadnja klupa sa 4 sjedišta), 1+6
- centralno zaključavanje kabine
- hidraulički servo volan
- kuka za vuču priključnog vozila
- električna instalacija za priključno vozilo
- klima uređaj
- osnovni alati, dizalica, trougao upozorenja, prva pomoć ( u važećem roku upotrebe i sa odobrenjem za upotrebu u BiH), tabala za vangabaritne terete – 1 komad
- prednje rotirajuće svjetlo – žuto
- upustvo za upotrebu na jednom od službenih jezika u BiH

Tehničke karakteristike nadogradnje:
- dimenzije sanduka maksimalno ( 2700 - 3000) x 2100 x400 mm
- stanice od aluminijumskih profila
- prednja stranica povišena ( zaštita kabine osnovnog vozila od tereta )
- alke za vezanje tereta
- sadruk za alat
- atest za nadogradnju mora biti u skladu sa zakonskim noramativima u BiH
Polovno vozilo sa duplom kabinom i tovarnim prostorom, do 3m, 5 t

Tehničke karakteristike osnovnog vozila:
- najveća dopuštena masa vozila je maksimalno 3, 5 t
- motor dizel, snage 90 do 130 kW, Euro 5
- mjenjač višestepeni
- Podmetači za točkove, 2 komada
- rezervni točak montiran na karoseriju vozila
- kočni sistem sa ABS-om
- kabina sa 4 vrata, dva reda sjedišta ( zadnja klupa sa 4 sjedišta), 1+6
- centralno zaključavanje kabine
- hidraulički servo volan
- kuka za vuču priključnog vozila
- električna instalacija za priključno vozilo
- klima uređaj
- osnovni alati, dizalica, trougao upozorenja, prva pomoć ( u važećem roku upotrebe i sa odobrenjem za upotrebu u BiH), tabala za vangabaritne terete – 1 komad
- prednje rotirajuće svjetlo – žuto
- upustvo za upotrebu na jednom od službenih jezika u BiH

Tehničke karakteristike nadogradnje:
- dimenzije sanduka maksimalno ( 2700 - 3000) x 2100 x400 mm
- stanice od aluminijumskih profila
- prednja stranica povišena ( zaštita kabine osnovnog vozila od tereta )
- alke za vezanje tereta
- sadruk za alat
- atest za nadogradnju mora biti u skladu sa zakonskim noramativima u BiH

library_books Detalji tendera

access_time Rok za prijem ponuda
4. sep 2018
chevron_right Šifra tendera
1179-1-1-251/18
chevron_right Broj vozila
6
chevron_right Vrsta Postupka
Otvoreni postupak
chevron_right Faza Postupka
Poništen
chevron_right Naziv ugovornog organa
Komunalno Brčko
chevron_right Tenderska dokumentacija objavljena na portalu JN
Da
chevron_right E-aukcija
Ne

attachment Tenderska dokumentacija

TD_1179-1-1-251_18 (3).zip
TD_IZM3_1179-1-1-251_18.zip

library_books LOT

# Naziv predmeta ugovora Kratak opis predmeta ugovora Vrsta vozila Vrsta motora Stanje vozila Broj vozila Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 Polovno specijalno vozilo - autopodizač za transport kontejnera 5-7 m3 Polovno specijalno vozilo - autopodizač za transport kontejnera 5-7 m3 Kamion Dizel Polovno 1 70.000 KM 0 KM
2 Polovno specijalno vozilo - autopodizač za transport kontejnera 5-7 m3 Polovno specijalno vozilo - autopodizač za transport kontejnera 5-7 m3 Kamion Dizel Polovno 1 70.000 KM 0 KM
3 Polovno specijalno vozilo - autosmećar (maksimalno 7 m3) za prikupljanje otpada Polovno specijalno vozilo - autosmećar (maksimalno 7 m3) za prikupljanje otpada. Kamion Dizel Polovno 1 50.000 KM 0 KM
4 Polovno vozilo sa duplom kabinom i tovarnim prostorom, do 3m, 5 t Polovno vozilo sa duplom kabinom i tovarnim prostorom, do 3m, 5 t Kamion Dizel Polovno 1 20.000 KM 0 KM
5 Polovno vozilo sa duplom kabinom i tovarnim prostorom, do 3m, 5 t Polovno vozilo sa duplom kabinom i tovarnim prostorom, do 3m, 5 t Kamion Nije navedeno Polovno 1 20.000 KM 0 KM
6 Polovno vozilo sa duplom kabinom i tovarnim prostorom, do 3m, 5 t Polovno vozilo sa duplom kabinom i tovarnim prostorom, do 3m, 5 t Kamion Dizel Polovno 1 20.000 KM 0 KM