# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
101 directions_car Volkswagen - Passat 3C Tužilaštvo BiH Putničko Dizel 103 kW 2012 49.900 KM Preuzmi dokument
102 directions_car Volkswagen - Passat Ured za reviziju institucija u Federaciji Putničko Nije navedeno 103 kW 2011 49.850 KM Preuzmi dokument
103 directions_car Volkswagen - Golf Tužilaštvo BiH Putničko Dizel 81 kW 2015 49.820 KM Preuzmi dokument
104 directions_car Volkswagen - Golf Agencija za bankarstvo Federacije Putničko Dizel 103 kW 2009 48.894 KM Preuzmi dokument
105 directions_car Volkswagen Kantonalna Bolnica Zenica Ostalo Nije navedeno 1998 48.547 KM Preuzmi dokument
106 directions_car Volkswagen - Passat Parlament BiH Putničko Nije navedeno 2014 47.830 KM Preuzmi dokument
107 directions_car Volkswagen - Passat Parlament BiH Putničko Nije navedeno 2014 47.830 KM Preuzmi dokument
108 directions_car Volkswagen - Passat Predsjednik Republike Srpske Putničko Dizel 110 kW 2015 47.800 KM Preuzmi dokument
109 directions_car Volkswagen - Passat Predsjednik Republike Srpske Putničko Dizel 110 kW 2015 47.800 KM Preuzmi dokument
110 directions_car Volkswagen - Tiguan Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH SUV Dizel 103 kW 2012 47.600 KM Preuzmi dokument
111 directions_car Volkswagen - Passat Predsjednik Republike Srpske Putničko Benzin 118 kW 2011 47.518 KM Preuzmi dokument
112 directions_car Volkswagen - Passat Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Putničko Dizel 110 kW 2015 47.500 KM Preuzmi dokument
113 directions_car Volkswagen - Passat Parlament BiH Putničko Nije navedeno 2012 47.256 KM Preuzmi dokument
114 directions_car Volkswagen - Passat Parlament BiH Putničko Nije navedeno 2012 47.256 KM Preuzmi dokument
115 directions_car Volkswagen - Passat Parlament BiH Putničko Nije navedeno 2012 47.256 KM Preuzmi dokument
116 directions_car Volkswagen - Passat Parlament BiH Putničko Nije navedeno 2012 47.256 KM Preuzmi dokument
117 directions_car Volkswagen - Passat Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH - VSTV Putničko Dizel 103 kW 2010 47.020 KM Preuzmi dokument
118 directions_car Volkswagen - Golf Predsjednik Republike Srpske Putničko Dizel 103 kW 2012 45.921 KM Preuzmi dokument
119 directions_car Volkswagen - Passat Predsjednik Republike Srpske Putničko Benzin 118 kW 2012 43.400 KM Preuzmi dokument
120 directions_car Volkswagen - CRAFTER Rad Tešanj Kombi Nije navedeno 100 kW 2015 43.002 KM Preuzmi dokument