# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
61 directions_car Toyota - RAV 4 Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC Putničko 100 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
62 directions_car Toyota - RAV 4 Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC Putničko 100 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
63 directions_car Toyota - RAV 4 Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC Putničko 100 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
64 directions_car Toyota - RAV 4 Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC Putničko 100 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
65 directions_car Toyota - RAV 4 Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC Putničko 100 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
66 directions_car Toyota - RAV 4 Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC Putničko 100 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
67 directions_car Toyota - RAV 4 Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC Putničko 100 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
68 directions_car Toyota - RAV 4 Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC Putničko 100 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
69 directions_car Toyota - RAV 4 Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC Putničko 100 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
70 directions_car Toyota - RAV 4 Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC Putničko 100 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
71 directions_car Toyota Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 127 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
72 directions_car Toyota - Avensis Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 93 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
73 directions_car Toyota - AURIS Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 93 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
74 directions_car Toyota - AURIS Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 93 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
75 directions_car Toyota - AURIS Centar za uklanjanje mina u BiH - BHMAC SUV Nije navedeno 93 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
76 directions_car Toyota - RUNNER Šumarstvo Prenj Konjic SUV Nije navedeno 85 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
77 directions_car Toyota - PICK UP Šumarstvo Prenj Konjic SUV Nije navedeno 66 kW 1999 0 KM Preuzmi dokument
78 directions_car Toyota - Hilux Univerzitetski klinički centar Tuzla SUV Nije navedeno 1996 0 KM Preuzmi dokument
79 directions_car Toyota - Corolla Granična policija BiH Putničko Nije navedeno 97 kW 2017 0 KM Preuzmi dokument
80 directions_car Toyota - YARIS Hrvatska pošta Mostar Putničko Benzin 0 KM Preuzmi dokument