# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
81 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
82 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
83 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
84 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
85 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
86 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 47 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
87 directions_car Škoda - OCTAVIA Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
88 directions_car Škoda - Octavia Stručna služba za zajedničke poslove Kantona Sarajevo Putničko Nije navedeno 77 kW 2007 33.000 KM Preuzmi dokument
89 directions_car Škoda - Octavia Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Putničko Nije navedeno 77 kW 2012 32.795 KM Preuzmi dokument
90 directions_car Škoda - Octavia Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Putničko Nije navedeno 75 kW 2008 32.193 KM Preuzmi dokument
91 directions_car Škoda - Rapid Grad Cazin Putničko Dizel 66 kW 2018 31.930 KM Preuzmi dokument
92 directions_car Škoda - Rapid Grad Cazin Putničko Dizel 66 kW 2018 31.930 KM Preuzmi dokument
93 directions_car Škoda - Rapid Grad Cazin Putničko Dizel 66 kW 2018 31.930 KM Preuzmi dokument
94 directions_car Škoda - Roomster Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Dizel 59 kW 2007 31.395 KM Preuzmi dokument
95 directions_car Škoda - Roomster Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Dizel 59 kW 2007 31.395 KM Preuzmi dokument
96 directions_car Škoda - Roomster Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Dizel 59 kW 2007 31.395 KM Preuzmi dokument
97 directions_car Škoda - Rapid Grad Cazin Putničko Dizel 77 kW 2014 31.107 KM Preuzmi dokument
98 directions_car Škoda - Rapid Grad Cazin Putničko Dizel 77 kW 2014 31.107 KM Preuzmi dokument
99 directions_car Škoda - Yeti Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Benzin 77 kW 2012 30.622 KM Preuzmi dokument
100 directions_car Škoda - Yeti Federalna uprava za inspekcijske poslove SUV Benzin 77 kW 2012 30.622 KM Preuzmi dokument