# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
661 directions_car Škoda - Fabia Kantonalna direkcija za puteve Srednjobosanskog kantona Ostalo Dizel 55 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
662 directions_car Škoda - Fabia Kantonalna direkcija za puteve Srednjobosanskog kantona Kombi Dizel 59 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
663 directions_car Škoda - Fabia Ambiente Kantonalna direkcija za puteve Srednjobosanskog kantona Ostalo Dizel 74 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
664 directions_car Škoda - Octavia 1,9 TDI Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo Putničko Dizel 77 kW 2005 0 KM Preuzmi dokument
665 directions_car Škoda - Fabia Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Putničko Nije navedeno 51 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
666 directions_car Škoda - Octavia Putevi Republike Srpske Putničko Nije navedeno 85 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
667 directions_car Škoda - Fabia Putevi Republike Srpske Putničko Nije navedeno 44 kW 2018 0 KM Preuzmi dokument
668 directions_car Škoda - Felicia Centar pošte Mostar Dizel 47 kW 2000 0 KM Preuzmi dokument
669 directions_car Škoda - Fabia Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Putničko Nije navedeno 51 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
670 directions_car Škoda - Fabia Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Putničko Nije navedeno 51 kW 2007 0 KM Preuzmi dokument
671 directions_car Škoda - Fabia Vodovod i kanalizacija Tuzla Putničko Nije navedeno 44 kW 2002 0 KM Preuzmi dokument
672 directions_car Škoda - PRAKTIK Vodovod i kanalizacija Tuzla Kombi Nije navedeno 51 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
673 directions_car Škoda - Fabia Šume Tuzlanskog kantona Kladanj Putničko Nije navedeno 51 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument