# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
121 directions_car Mercedes - 16-17 Komunalac Tuzla Kamion Nije navedeno 124 kW 1980 0 KM Preuzmi dokument
122 directions_car Mercedes - 1213 Vitkom Vitez Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
123 directions_car Mercedes - 970.22 Saobraćaj i komunikacije Tuzla Kamion Dizel 130 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
124 directions_car Mercedes - ATEGO Vodostan Ilijaš Kamion 2002 0 KM Preuzmi dokument
125 directions_car Mercedes - ATEGO Vodostan Ilijaš Kamion Nije navedeno 2008 0 KM Preuzmi dokument
126 directions_car Mercedes - ATEGO Bosanskopodrinjske šume Goražde Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
127 directions_car Mercedes - 12/13 Komunalno Neum Kamion Nije navedeno 0 KM Preuzmi dokument
128 directions_car Mercedes - WOMA Vodovod i kanalizacija Tuzla Kamion Nije navedeno 94 kW 1986 0 KM Preuzmi dokument
129 directions_car Mercedes - DAIMLER-BENZ 2527 10 juli Bosanska Krupa Kamion 0 KM Preuzmi dokument
130 directions_car Mercedes - MERCEDES-BENZ 1217 L 10 juli Bosanska Krupa Kamion 0 KM Preuzmi dokument
131 directions_car Mercedes - DAIMLER-BENZ 1719 AK 10 juli Bosanska Krupa Kamion 0 KM Preuzmi dokument
132 directions_car Mercedes - 1928 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1982 0 KM Preuzmi dokument
133 directions_car Mercedes - 3535 Ministarstvo odbrane BiH Kamion Nije navedeno 1992 0 KM Preuzmi dokument
134 directions_car Mercedes - 1619 Čistoća Široki Brijeg Kamion Nije navedeno 141 kW 1982 0 KM Preuzmi dokument
135 directions_car Mercedes - Atego 1523 Čistoća Široki Brijeg Kamion Nije navedeno 170 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
136 directions_car Mercedes - Atego 1828 Čistoća Široki Brijeg Kamion Nije navedeno 205 kW 2001 0 KM Preuzmi dokument
137 directions_car Mercedes - MERCEDES 16-17 Javno Komunalno poduzeće Čapljina Kamion Nije navedeno 168 kW 1976 0 KM Preuzmi dokument
138 directions_car Mercedes - MERCEDES 16-19 Javno Komunalno poduzeće Čapljina Kamion Nije navedeno 141 kW 1981 0 KM Preuzmi dokument
139 directions_car Mercedes - MERCEDES 814 K Javno Komunalno poduzeće Čapljina Kamion Nije navedeno 100 kW 1986 0 KM Preuzmi dokument
140 directions_car Mercedes - MERCEDES 817K Javno Komunalno poduzeće Čapljina Kamion Nije navedeno 121 kW 1994 0 KM Preuzmi dokument