# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
41 directions_car Ford - Cisterna Opština Novi Grad Sarajevo Kamion 221 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
42 directions_car Ford - Fusion Opština Novi Grad Sarajevo Putničko 50 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
43 directions_car Ford - Fiesta Opština Novi Grad Sarajevo Putničko 50 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
44 directions_car Ford - Fiesta Opština Novi Grad Sarajevo Putničko 50 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
45 directions_car Ford - RANGER Šumarstvo Prenj Konjic SUV Nije navedeno 105 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
46 directions_car Ford - Fiesta Televizija Kantona Sarajevo - TVSA Putničko Nije navedeno 55 kW 2009 0 KM Preuzmi dokument
47 directions_car Ford - Mondeo Univerzitet u Banjoj Luci Putničko Dizel 105 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
48 directions_car Ford - FORD CKK1 Grad Zenica Kamion Dizel 300 kW 2011 0 KM Preuzmi dokument
49 directions_car Ford - RENDŽER Grad Zenica SUV Dizel 115 kW 2010 0 KM Preuzmi dokument
50 directions_car Ford - Minubus LDV Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Kombi Dizel 66 kW 2003 0 KM Preuzmi dokument
51 directions_car Ford - Fokus Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH - IDDEEA BiH Putničko Nije navedeno 74 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
52 directions_car Ford - Fiesta Vodovod i komunalije Zvornik Putničko Benzin 1992 0 KM Preuzmi dokument
53 directions_car Ford - Tranzit Centar za djecu i odrasle s posebnim potrebama ZDK Kombi Dizel 63 kW 2006 0 KM Preuzmi dokument
54 directions_car Ford - Fusion Vlada Unsko-sanskog kantona Putničko Dizel 50 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
55 directions_car Ford - Fusion Vlada Unsko-sanskog kantona Putničko Dizel 50 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
56 directions_car Ford - Fusion Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Putničko Dizel 50 kW 2008 0 KM Preuzmi dokument
57 directions_car Ford - Ranger Ministarstvo odbrane BiH SUV Nije navedeno 2005 0 KM Preuzmi dokument
58 directions_car Ford - Fokus Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Putničko Dizel 2001 0 KM Preuzmi dokument
59 directions_car Ford - Fusion Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Putničko 50 kW 0 KM Preuzmi dokument
60 directions_car Ford - Connect Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Kombi Dizel 55 kW 0 KM Preuzmi dokument