# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka vozila account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 15. nov 2021 11 7 business Guma M Mostar, Lada auto Banja Luka 294.142 KM 293.518 KM
2 library_books Nabavka specijalnih vozila "presretača" sa mjernim uređajem za nadzor i kontrolu vozila u saobraćaju account_balance MUP TK - Uprava policije 6. dec 2021 2 1 business GRUPA PONUĐAČA: Mibo Komunikacije d.o.o. i Cosmos Commerce doo 256.417 KM 256.370 KM
3 library_books Nabavka terenskih vozila account_balance Šume Republike Srpske Sokolac 15. jun 2021 9 2 business Lada auto Banja Luka 194.440 KM 202.640 KM
4 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Sarajevogas Sarajevo 5. jul 2021 5 2 business Porsche inter auto BH Sarajevo 160.000 KM 159.901 KM
5 library_books Nabava putničkih motornih vozila za potrebe Doma zdravlja Mostar account_balance Dom zdravlja Mostar 4. aug 2021 7 1 business Apolo Mostar 130.000 KM 129.948 KM
6 library_books Putnička motorna vozila account_balance Šumsko privredno društvo Zeničko-dobojskog kantona 21. apr 2021 4 2 business Autoservis Omerdžić Gradačac 124.400 KM 124.274 KM
7 library_books Nabavka novih putničkih motornih vozila account_balance Komunalno Brčko 30. aug 2021 5 1 business Brčko Gas 120.000 KM 119.995 KM
8 library_books Nabava niže srednje klase vozila account_balance Elektroprivreda HZHB 20. okt 2021 4 2 business "M.R.M." Export-Import d.o.o. Ljubuški 117.600 KM 117.400 KM
9 library_books Nabavka vozila za TJ Derventa i TJ Modriča account_balance Elektro Doboj 23. jun 2021 2 1 business Lada auto Banja Luka 99.900 KM 99.900 KM
10 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Republike Srpske 6. maj 2021 4 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka 85.470 KM 85.385 KM
11 library_books Nabavka motornih vozila account_balance Republička uprava za inspekcijske poslove Republike Srpske 12. feb 2021 3 2 business Lada auto Banja Luka 63.200 KM 63.195 KM
12 library_books Nabavka terenskih vozila - 2 komada account_balance Rudnici mrkog uglja Banovići 27. aug 2021 2 1 business Lada auto Banja Luka 50.000 KM 49.999 KM
13 library_books Nabavka dva terenska vozila account_balance Industrijske plantaže 22. feb 2021 2 0 business Lada auto Banja Luka 48.000 KM 47.889 KM
14 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH 4. maj 2021 1 2 business Autohit Vogošća 40.000 KM 39.990 KM
15 library_books Nabavka službenih motornih vozila account_balance Općina Banovići 23. jul 2021 2 0 business Brijest Gračanica 49.999 KM 38.974 KM
16 library_books "Nabavka motornog vozila" za potrebe Tehnološkog fakulteta Zvornik account_balance Univerzitet u Istočnom Sarajevu 25. maj 2021 1 1 business Timko Brčko 38.000 KM 37.778 KM
17 library_books Nabavka službenih vozila account_balance Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona 13. sep 2021 2 0 business Cosmos Commerce Tuzla 42.735 KM 36.239 KM
18 library_books Nabavka službenog motornog vozila account_balance Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona 13. dec 2021 1 1 business Remex Tuzla 34.188 KM 34.180 KM
19 library_books Nabava teretnog vozila account_balance Gradska groblja Visoko 25. jun 2021 1 1 business Berlijeta Sarajevo 35.000 KM 33.248 KM
20 library_books Nabava terenskog vozila account_balance Uprava za inspekcijske poslove Hercegbosanske županije 13. jul 2021 1 0 business Lada auto Banja Luka 25.100 KM 29.367 KM