# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka novog kamiona za sakupljanje i odvoz komunalnog otpada-Autosmećar putem finansijskog lizinga account_balance Komunalac Odžak 17. dec 2021 1 0 business 399.990 KM 0 KM