# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka rabljenog teretnog vozila – kipera za potrebe JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla account_balance Grad Tuzla 13. sep 2021 1 2 business Steel Zenica 85.470 KM 85.470 KM
2 library_books Nabavka putničkog vozila za potrebe GŠCZ account_balance Grad Tuzla 20. sep 2021 1 1 business Cosmos Commerce Tuzla 72.640 KM 67.292 KM
3 library_books Nabavka terenskog vozila za potrebe JP Gradska veterinarska stanica Tuzla account_balance Grad Tuzla 28. sep 2021 1 1 business Guma M Mostar 29.910 KM 29.900 KM
4 library_books Nabavka sanitetskih vozila sa medicinskom opremom za potrebe JZNU Dom zdravlja „Dr. Mustafa Šehović“ Tuzla account_balance Grad Tuzla 18. okt 2021 2 0 business 256.410 KM 0 KM