# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka putničkog motornog vozila putem finansijskog lizinga account_balance Grad Istočno Sarajevo 15. okt 2021 1 1 business GRUPA PONUĐAČA: Porche inter auto i Porche leasing 73.000 KM 72.930 KM
2 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Grad Istočno Sarajevo 11. aug 2021 1 0 business 73.000 KM 0 KM
3 library_books Nabavka putničkog motornog vozila putem finansijskog lizinga account_balance Grad Istočno Sarajevo 8. sep 2021 1 0 business 73.000 KM 0 KM