# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka korištenog specijalnog vozila- autosmećara za potrebe JKP "Vodovod" d.o.o. Kneževo account_balance Vodovod Kneževo 18. aug 2021 2 0 business 93.999 KM 0 KM