# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Putnički automobil account_balance Veterinarski fakultet Sarajevo 22. jun 2021 1 1 business Guma M Mostar 45.000 KM 34.615 KM
2 library_books Nabavka Putničkog Automobila account_balance Veterinarski fakultet Sarajevo 5. maj 2021 1 0 business 45.000 KM 0 KM