# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka terenskog vozila account_balance Općina Banovići 30. nov 2021 1 1 business Remex Tuzla 60.000 KM 60.000 KM
2 library_books Nabavka službenih motornih vozila account_balance Općina Banovići 23. jul 2021 2 0 business Brijest Gračanica 49.999 KM 38.974 KM