# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka novog putničkog automobila account_balance Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo 5. jan 2022 1 0 business 38.460 KM 0 KM