# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka teretnog motornog vozila-rabljeno (zatvoreni furgon) account_balance Vodostan Ilijaš 18. mar 2021 2 0 business Mediamarket Sarajevo 25.000 KM 24.000 KM