# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka jednog specijalnog vozila sa korpom za održavanje rasvjete i jednog putarskog vozila account_balance Autoputevi Republike Srpske 24. feb 2021 2 1 business Mipex auto RS Banja Luka 200.000 KM 200.000 KM
2 library_books Nabavka vatrogasnog vozila sa opremom account_balance Grad Zvornik 13. maj 2021 1 1 business Mipex auto RS Banja Luka 157.000 KM 157.000 KM