# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka terenskog vozila account_balance Agrarni fond Grada Trebinja 17. jun 2021 1 0 business Auto Šestovac d.o.o. 17.000 KM 16.427 KM