# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
41 library_books Nabava motornog vozila - novo teretno vozilo account_balance Komunalno Grude 26. aug 2021 1 0 business Guma M Mostar 25.500 KM 25.490 KM
42 library_books Nabavka polovnog putničkog vozila account_balance Komunalno preduzeće "Bobas" Kotor Varoš 4. maj 2021 1 0 business Auto Servis ''Moma'' 25.000 KM 25.000 KM
43 library_books Nabavka teretnog motornog vozila-rabljeno (zatvoreni furgon) account_balance Vodostan Ilijaš 18. mar 2021 2 0 business Mediamarket Sarajevo 25.000 KM 24.000 KM
44 library_books Nabavka polovnog putničkog motornog vozila account_balance Muzej Republike Srpske Banja Luka 1. mar 2021 1 0 business "Auto Economic" Pilipović Damjan S.P. Banja Luka 23.500 KM 23.450 KM
45 library_books Nabava rabljenog motornog vozila-putničkog automobila za UIP ŽZH account_balance Uprava za inspekcijske poslove županije Zapadnohercegovačke 26. jul 2021 1 0 business Autokuća Jelić Široki Brijeg 20.000 KM 20.000 KM
46 error Javna nabava dva rabljena vozila za potrebe Zavoda za poljoprivredu Županije Zapadnohercegovačke account_balance Zavod za poljoprivredu županije Zapadnoheregovačke 3. mar 2021 2 0 business Guma M Mostar 20.000 KM 19.850 KM
47 library_books Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Srednja mješovita škola "Žepče" 25. jan 2021 1 0 business Brijest Gračanica 17.600 KM 17.520 KM
48 library_books Nabava polovnog vozila - putara account_balance Komunalno Livno 23. mar 2021 1 0 business Delfaz prom Tuzla 16.800 KM 16.500 KM
49 library_books Nabavka terenskog vozila account_balance Agrarni fond Grada Trebinja 17. jun 2021 1 0 business Auto Šestovac d.o.o. 17.000 KM 16.427 KM
50 library_books Nabavka polovnog teretnog motornog vozila- samoistovarni kiper account_balance Drina Foča 12. feb 2021 1 0 business Porat Foča 15.000 KM 15.000 KM
51 library_books Nabavka polovnog specijalnog vozila autopodizača account_balance Komus Bileća 12. apr 2021 1 0 business Tocak d.o.o. 12.000 KM 12.000 KM
52 library_books „Nabavka motornog vozila za potrebe organa uprave općine Kladanj“ account_balance Općina Kladanj 8. dec 2021 1 0 business 36.325 KM 0 KM
53 library_books Javna nabavka korištenih motornih vozila sa pogonom na 4 točka (2 komada) account_balance Šumarstvo Prenj Konjic 8. dec 2021 2 0 business 32.000 KM 0 KM
54 library_books Motorna vozila account_balance Veterinarski institut Republike Srpske "Dr Vaso Butozan" Banjaluka 24. dec 2021 2 0 business 75.000 KM 0 KM
55 library_books Nabava komunalnog vozila za prikupljanje selektivnog otpada account_balance Komunalno Grude 7. aug 2021 1 0 business 245.000 KM 0 KM
56 library_books Nabava motornog vozila - putničko kombi motorno vozilo account_balance Dječji vrtić Ljubuški 24. nov 2021 1 0 business 41.000 KM 0 KM
57 library_books Nabava novog komunalnog vozila za prikupljanje selektivnog otpada putem financijskog leasinga account_balance Komunalno Grude 30. nov 2021 1 0 business 245.000 KM 0 KM
58 library_books Nabava polovnog motornog vozila - putara account_balance Komunalno Livno 12. feb 2021 1 0 business 16.800 KM 0 KM
59 library_books Nabava vatrogasnih vozila - autocisterne account_balance Grad Mostar 21. dec 2021 1 0 business 580.000 KM 0 KM
60 library_books Nabavka dva motorna vozila za potrebe Kazneno-popravnog zavoda Bijeljina account_balance Kazneno-popravni zavod Bijeljina 31. dec 2021 2 0 business 87.000 KM 0 KM