# Naziv automobila Naziv ugovornog organa Vrsta automobila Vrsta motora Snaga Motora Godina Proizvodnje Cijena Tenderska dokumentacija
61 directions_car Audi - A6 Elektroprivreda RS Putničko Nije navedeno 180 kW 2011 108.498 KM Preuzmi dokument
62 directions_car Citroen - C6 Predsjedništvo BiH Putničko Nije navedeno 177 kW 2012 106.900 KM Preuzmi dokument
63 directions_car Volkswagen - T 5 Dom zdravlja Gračanica Hitna pomoć Nije navedeno 96 kW 2008 106.117 KM Preuzmi dokument
64 directions_car Audi - A6 Ministarstvo vanjskih poslova BiH Putničko Nije navedeno 180 kW 2012 104.588 KM Preuzmi dokument
65 directions_car Audi - A6 Putevi Republike Srpske Putničko Nije navedeno 180 kW 2012 103.285 KM Preuzmi dokument
66 directions_car BMW Ministarstvo sigurnosti BiH Putničko Nije navedeno 190 kW 2016 99.999 KM Preuzmi dokument
67 directions_car Audi - A-6 Predsjedništvo BiH Putničko Nije navedeno 176 kW 2008 99.900 KM Preuzmi dokument
68 directions_car Volkswagen - T6 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo Hitna pomoć Nije navedeno 1968 kW 2016 98.514 KM Preuzmi dokument
69 directions_car Isuzu - ROYAL BUS Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije Autobus Nije navedeno 120 kW 2005 97.747 KM Preuzmi dokument
70 directions_car Audi - A6 Vijeće naroda Republike Srpske Putničko Nije navedeno 176 kW 2009 97.000 KM Preuzmi dokument
71 directions_car Mitsubishi JP Rad Tešanj Kombi Nije navedeno 65 kW 1997 94.040 KM Preuzmi dokument
72 directions_car Nissan - Patrol 3,0 DDTi Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije SUV Nije navedeno 118 kW 2009 93.284 KM Preuzmi dokument
73 directions_car Nissan - Patrol 3,0 DDTi Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije SUV Nije navedeno 118 kW 2009 93.284 KM Preuzmi dokument
74 directions_car Nissan - Patrol 3,0 DDTi Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije SUV Nije navedeno 118 kW 2009 93.284 KM Preuzmi dokument
75 directions_car Renault - Caravelle Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Miroslav Zotović" Kombi Nije navedeno 110 kW 2019 91.440 KM Preuzmi dokument
76 directions_car Toyota - Land Cruiser KDJ 150 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije SUV Nije navedeno 140 kW 2011 91.250 KM Preuzmi dokument
77 directions_car Toyota - Land Cruiser KDJ 150 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije SUV Nije navedeno 140 kW 2011 91.250 KM Preuzmi dokument
78 directions_car Toyota - Land Cruiser KDJ 150 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije SUV Nije navedeno 140 kW 2011 91.250 KM Preuzmi dokument
79 directions_car Toyota - Land Cruiser KDJ 150 Ministarstvo unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo - Uprava policije SUV Nije navedeno 140 kW 2011 91.250 KM Preuzmi dokument
80 directions_car Volkswagen - Passat Agencija za bankarstvo Federacije Putničko Nije navedeno 140 kW 2020 89.900 KM Preuzmi dokument