# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
21 library_books Nabavka kombi vozila za tehničke intervencije sa alatom za brze tehničke intervencije (saobraćajne nesreće) account_balance Grad Banja Luka 15. jan 2021 4 1 business Mipex auto RS Banja Luka 250.000 KM 244.880 KM
22 library_books Nabava teretnih motornih vozila account_balance Hrvatska pošta Mostar 13. jun 2020 2 2 business Guma M Mostar 216.000 KM 215.930 KM
23 library_books Nabavka pauk vozila account_balance Grad Banja Luka 27. apr 2020 1 1 business Palfinger BH Sarajevo 213.675 KM 213.675 KM
24 library_books Nabavka policijskih automobila za potrebe Sudske policije Federacije BiH account_balance Sudska policija Federacije 27. maj 2020 5 4 business AC Quattro Sarajevo 215.000 KM 213.232 KM
25 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 3. dec 2020 6 1 business Brijest Gračanica 213.247 KM 212.949 KM
26 library_books Nabavka putničkih motornih vozila account_balance Vlada Republike Srpske - Generalni sekretarijat 16. mar 2020 3 1 business Autorad Pelagićevo 210.000 KM 208.894 KM
27 library_books Nabavka mopeda i bicikala account_balance Pošte Srpske 22. jan 2021 70 2 business AGROMEHANIKA ALATI d.o.o. Bijeljina 200.427 KM 200.396 KM
28 library_books Nabava vozila account_balance Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 2. dec 2020 3 1 business Porsche leasing Sarajevo 205.000 KM 194.681 KM
29 library_books Nabavka vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona 10. sep 2020 5 2 business Brijest Gračanica 196.581 KM 193.800 KM
30 library_books Motorna vozila account_balance Općina Vlasenica 28. apr 2020 1 1 business Sejari Sarajevo 186.000 KM 185.618 KM
31 library_books Nabavka teretnog motornog vozila putem financijskog lizinga account_balance Vodovod i kanalizacija Istočno Sarajevo 23. mar 2020 1 1 business GRUPA PONUĐAČA: Euromodus doo i RAIFFEISEN LEASING - PODRUŽNICA BANJA LUKA 160.000 KM 182.406 KM
32 library_books Nabavka četiri kombi vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 10. aug 2020 4 1 business Lada auto Banja Luka 180.000 KM 179.980 KM
33 library_books Nabavka 6 (šest) terenskih vozila account_balance Srednjobosanske šume Donji Vakuf 13. jan 2021 6 1 business Ovnak Vitez 172.800 KM 172.800 KM
34 library_books Kamion za odvoz smeća radi proširenja i unapređenja kvaliteta usluga upravljanja komunalnim otpadom na području opštine Novi Grad account_balance Općina Novi Grad 27. okt 2020 1 1 business Mipex auto RS Banja Luka 145.299 KM 169.900 KM
35 library_books Nabavka službenih motornih vozila account_balance Federalna uprava policije 9. dec 2020 6 4 business Porsche inter auto BH Sarajevo, Beka Commerce Ilidža 153.846 KM 152.759 KM
36 library_books Nabavka i isporuka komunalnog vozila za sakupljanje komunalnog otpada sa nadogradnjom zapremine 7,5m3 account_balance Općina Busovača 16. mar 2020 1 2 business A.C.I. Sarajevo 150.000 KM 150.000 KM
37 library_books LOT-7 Nabavka kamiona - Kipera account_balance Vodovod Doboj 30. jun 2020 1 1 business SV Company Laktaši 150.000 KM 149.800 KM
38 library_books Nabava motornih vozila account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona 24. nov 2020 5 1 business CM - Cozmetic market Vitez 145.299 KM 145.000 KM
39 library_books Teretno-radno vozilo sa ugrađenom hidrauličnom platformom „autokorpa" account_balance Elektroprivreda HZHB 15. jun 2020 1 1 business M.R.M. export - import d.o.o. Ljubuški Podružnica Mostar 142.000 KM 142.000 KM
40 library_books Nabava vozila za prikupljanje otpada account_balance Parkovi Mostar 10. mar 2020 1 1 business MILKAN-TRADE Čelinac 160.000 KM 140.000 KM