# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
61 library_books Ugovor o kupoprodaji rovokopača account_balance Park Sarajevo 14. jan 2021 1 0 business 81.200 KM 0 KM
62 library_books Ugovor za nabavku putničkog motornog vozila putem finansijskog lizinga account_balance Kazneno popravni zavod Doboj 16. mar 2020 1 0 business 38.462 KM 0 KM
63 library_books Zahtjev za nabavku vozila - Nabavka putničkog motornog vozila account_balance Kantonalno Tužilaštvo/Tužiteljstvo Zeničko - Dobojskog Kantona 8. dec 2020 1 0 business 47.300 KM 0 KM