# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Agencije "Stari grad" account_balance Agencija "Stari Grad" Mostar 7. maj 2020 1 0 business Hercegovina auto Mostar 19.650 KM 19.650 KM
2 library_books Nabavka putničkog motornog vozila za potrebe Agencije "Stari grad" account_balance Agencija "Stari Grad" Mostar 31. mar 2020 1 0 business 19.650 KM 0 KM