# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka korištenog vozila za zimsku službu sa priključcima account_balance Čistoća i zelenilo Jajce 15. jun 2020 1 0 business WINTEC D.O.O. SARAJEVO 49.000 KM 48.900 KM
2 library_books Nabavka korištenog teretnog vozila za odvoz smeća (autopodizač 5-7 m3) account_balance Čistoća i zelenilo Jajce 11. jan 2021 1 0 business 49.500 KM 0 KM