# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 error Nabavka motornih vozila account_balance Pošte Srpske 18. jan 2021 17 2 business GRUPA PONUĐAČA: Metago Banjaluka i C-auto Banjaluka 723.385 KM 723.354 KM
2 library_books Nabavka mopeda i bicikala account_balance Pošte Srpske 22. jan 2021 70 2 business AGROMEHANIKA ALATI d.o.o. Bijeljina 200.427 KM 200.396 KM
3 library_books Nabavka mopeda i bicikala account_balance Pošte Srpske 22. jan 2021 15 0 business AGROMEHANIKA ALATI d.o.o. Bijeljina 7.692 KM 0 KM