# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka motornih vozila za potrebe Policije Brčko distrikta BiH account_balance Vlada Brčko distrikta BiH 6. aug 2020 3 1 business Autorad Pelagićevo, Brčko-gas Brčko 79.490 KM 79.487 KM
2 library_books Nabavka motornih vozila za posebne namjene account_balance Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske 30. mar 2020 2 1 business Autokomerc V.S. Banja Luka, Brčko-gas Brčko 62.000 KM 60.500 KM