# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
1 library_books Nabavka sanitetskog vozila account_balance Dom zdravlja Cazin 10. feb 2020 1 1 business Berlina d.o.o. Bihać 81.200 KM 81.200 KM