# Naziv tendera Naziv ugovornog organa Datum za prijavu Broj vozila Broj ponuda Izabrana kompanija Procijenjena vrijednost tendera Konačna vrijednost tendera
81 library_books Nabavka robe - motorna vozila za posebnu namjenu account_balance Gradsko groblje Bijeljina 17. feb 2020 1 0 business 19.000 KM 0 KM
82 library_books Nabavka robe - Teretno motorno vozilo za prijevoz selektiranog otpada account_balance Vitkom Vitez 5. jan 2021 1 0 business 16.600 KM 0 KM
83 library_books Nabavka robe: Dva teretna polovna vozila account_balance Komunalno preduzeće za proizvodnju i distirbuciju vode a.d. Kozarska Dubica 20. nov 2020 2 0 business 30.000 KM 0 KM
84 library_books Nabavka robe: Polovno teretno motorno vozilo za potrebe preduzeća account_balance Vodovod Bihać 26. jan 2021 1 0 business 20.000 KM 0 KM
85 library_books Nabavka službenog putničkog motornog vozila account_balance Dječije obdanište " Naša djeca" Gračanica 19. mar 2020 1 0 business 21.000 KM 0 KM
86 library_books Nabavka službenog putničkog vozila account_balance Opšta bolnica Zvornik 29. dec 2020 1 0 business 45.000 KM 0 KM
87 library_books Nabavka turističkog minibusa sa rampom za ulazak osoba sa invaliditetom account_balance JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić 4. jan 2021 1 0 business 102.564 KM 0 KM
88 library_books Nabavka vatrogasnog motornog vozila za potrebe Službe za zaštitu od požara-Udruženje "Dobrovoljno vatrogasno društvo" Goražde account_balance Grad Goražde 19. jun 2020 1 0 business 300.000 KM 0 KM
89 library_books Nabavka vozila account_balance Veterinarska stanica Velika Kladuša 19. aug 2020 1 0 business 30.000 KM 0 KM
90 library_books Putničko kombi motorno vozilo account_balance JU Dom za starija lica Istočno Sarajevo 12. maj 2020 1 0 business 22.900 KM 0 KM
91 library_books Putničko motorno vozilo account_balance Dom zdravlja Stari grad Mostar 10. apr 2020 1 0 business 25.000 KM 0 KM